Hungarian (formal)English (United Kingdom)
2019. november 17., vasárnap
termek2.jpg
Általános szerződési feltételek

A VT METAL Kft. galván üzletágának együttműködési feltételei a vevőkkel


1., A galván üzletág fémalkatrész gyártó és/vagy felhasználó vállalkozások beszállítója. A „beszállítás” tárgya az általunk végzett felületkezelési szolgáltatás.
A stratégiai célunk a vevőkör alakítása úgy, hogy abban 99%-ban évi több millió Ft-os forgalmat jelentő, közepes, vagy nagy sorozatokat biztosító, hosszú távon, megbízhatóan együttműködni képes partnerek legyenek.

2., Az együttműködés alapja általában a vevő által elfogadott részletes árajánlat, ill. az azt kiegészítő egyéb (pl. minőségi) megállapodások. A vevőkör egy részénél természetesen előfordul ennél részletesebb, megfelelő formába öntött alvállalkozói szerződés is. Néhány esetben titoktartási nyilatkozatot is igényel a vevő, ekkor mi a kölcsönösség elfogadását kérjük.


3., Az autóipari beszállításunk aránya 50% körüli. Már az ajánlatadás fázisában nagyon fontos tudnunk, hogy a vevő autóipari követelményeket támaszt-e ?
Ennek utólagos kiderülése az árajánlat felülvizsgálatához vezet. Pl. forgódobos galvanizálásnál a technológiából adódóan természetes, hogy a késztermékek 1-3%-a valamilyen (leginkább esztétikai) szempontból hibás. Ha nulla PPM a cél, akkor 100%-os válogatás szükséges, ami többletköltséget jelent.


4., Egyébként is fontos minden vevői igény pontos megadása az ajánlatkéréshez, mert a vállalási feltételeket (pl. az árat) sok tényező befolyásolja. Pl. az éves mennyiség, a minimális lehívás, az igényelt átfutási idő, a bevonat vastagsága, a korróziós és esztétikai követelmények, az előírt külső PPM-szint stb.


5., Cégünknél – a vevőkör jellege miatt - nincsenek általános irányárak. Minden vevői igényt egyedileg kalkulálunk. Ha az igény egy termékcsaládba sorolható, akkor ez egyszerűbb. Gyárthatósági vizsgálat és kockázatelemzés alapján végezzük a költségkalkulációt. Segít, ha van mintadarab, vagy ha van mintagyártásra, próbagyártásra előzetes lehetőségünk. Ez kölcsönösen előnyös.
A felületkezelési ár mellett felmerülhet az első szerszámozás költsége, ill. egy kapacitásbővítő beruházás költsége, aminek a megtérülését egyedi megállapodással biztosítjuk.


6., Az árajánlatok elkészítése általában 2-5 napig tart. Bonyolultabb esetekben 2-3 hétre is szükség lehet. Időhiány, vagy nem eléggé körülhatárolt igények esetén irányárakat adunk. Cégünk csak a kompetens személyek által, írásban kiadott ajánlatokat tekinti érvényesnek.
Az árajánlatok érvényességi ideje – ha abban ettől eltérő nem szerepel - 60 nap.
Ennek eltelte esetén fenntartjuk a jogot az időközben a beszerzési árakban vagy egyéb tényezőkben bekövetkezett változások miatti korrekcióra.
Ugyanakkor az a törekvésünk és gyakorlatunk, hogy mind beszállítóinkkal, mind vevőinkkel hosszú távon kiszámítható, stabil ármegállapodásaink legyenek, és az objektív költségemelkedéseket lehetőleg költségcsökkentő intézkedésekkel ellensúlyozzuk.


7., A beérkező, nyers termékekkel szemben támasztunk bizonyos követelményeket :

 • a fémiparban szokásos szennyezettséget tartjuk elfogadhatónak (nem "szokásos", ha a termék "úszik" az olajban, vagy rozsdás). Különösen problémásak lehetnek a hegesztési körülményekből adódó extra szennyeződések, elváltozások (pl. korom, "üveges" varrat stb.), vagy a makacsul tapadó kenőanyag, ami szintén mechanikus beavatkozást igényel a "normál" kémiai és elektrokémiai felülettisztító eljárásaink előtt. Ezeket az extra kezeléseket csak előzetes egyeztetés után, külön költségért vállaljuk (ha vállaljuk).
 • KTL-festésnél az élkorrózió kivédése miatt fontos a sorjamentes nyers termék.
 • ne legyenek a nyers termékeken szemmel látható sérülések, deformációk ,
 • "kulturált" csomagolás

Jelenleg az a jellemző, hogy az alkatrészek ömlesztve vagy rendezetten konténerbe, ládába rakva, vagy raklapra rögzítve érkeznek felületkezelésre. Ha egyedi csomagolásban érkeznek a termékek, akkor ezek kicsomagolása már többletköltséget jelent. Problémát okozhat a beérkező göngyöleg túl nagy mérete a meglévő polcrendszerünkhöz képest, ezért erről is előzetes egyeztetés célszerű.

8., A beérkező termékeket az ügyfélszolgálatunk kezeli :

 • Elvégzi a lerakodást, a mennyiségi átvételt, és gondoskodik az idegenáru ellenőrzésről.
 • Raktározza a nyers és a felületkezelt termékeket.
 • A vevők igénye alapján programozza a galván üzletág termelését.
 • Előkészíti a kiszállítást.

A beérkező szállítólevelet megrendelésként fogadjuk el, ha az nincs ellentmondásban az árajánlatunkkal, vagy az érvényes szerződés tartalmával.


9., A rendszeres vevőknél az éves várható igényük heti időarányos részénél általában 20%-kal nagyobb heti kapacitást biztosítunk, és max. 5 munkanapos átfutási időre törekszünk.
Ha a vevőnk rövidebb határidőt kér, mint amire megállapodásunk van, akkor a következő lehetőségek vannak :

 • Nem okoz számottevő többletköltséget a kérés teljesítése : nagyon szívesen, ingyenesen teljesítjük.
 • A kérés teljesíthető, de többletköltséggel jár : a kérést felár mellett teljesítjük, megállapodás után.
 • A kérés nem teljesíthető, mert az egyéb, korábbi elkötelezettségeink azt nem teszik lehetővé : ha van rá mód, felajánljuk alvállakozó bevonását és mi elvégeztetjük a feladatot, a felmerülő költségeket pedig a vevőnkre terheljük. Ha semmilyen megoldást nem találunk, akkor a rövidebb határidő teljesítést nem vállaljuk.

Az ügyfélszolgálat a vevőkkel való napi kommunikációban (lehívások, visszaigazolások) az e-mailt részesíti előnyben.
Mivel jelenleg 150 feletti a rendszeres vevők száma, ezért a megfelelő kiszolgálás biztonságát erősíti a vevő részéről az előrejelzés, ill. gyors igényváltozások esetén az írásbeli egyértelmű kommunikáció.


10., A felületkezelt termékek gyártás közben és kiszállítás előtt minőségellenőrzésen esnek át. Ennek konkrét formáját a minőségi megállapodások és a belső előírások határozzák meg.


11., A felületkezelési technológiákból adódóan nem zárható ki a felületkezelt alkatrészek bizonyos hányadának maradandó, nem javítható károsodása, megsemmisülése. Ez általában – a terméktől, a technológiától függően 0,5-4 % között fordul elő. Ilyen mértékű végselejt és hiány esetén kártérítési igényt nem tudunk elfogadni a jelenlegi általános árképzésünk mellett. Igény esetén kötünk szigorúbb követelményekre egyedi megállapodást, de ahhoz egy másik árképzés tartozik. Az elfogadott selejtszázalék felett előforduló selejtképződésért csak az anyagköltség és a közvetlen gyártási költségek mértékéig vállalunk felelősséget, ha erre vonatkozóan más írásos megállapodásunk nincs. Néha előfordulnak vevői igények korábban valahol felületkezelt termékek újra bevonatolására. Mivel a régi bevonat leoldása nem garantálható 100%-os biztonsággal, ezért ilyen esetben nem tudunk felelősséget vállalni a leoldás közbeni esetleges bemaródásokra.


12., A termékek csomagolása tekintetében az a törekvésünk a vevőkkel egyeztetve, hogy a csomagolás lehetőleg legyen egységes, biztosítsa a nyers és a készáru épségét, minőségének megőrzését, legyen könnyen mozgatható, azonosítható, és segítse az egyszerű mennyiségi elszámolást. A bejövő és a kimenő áru mennyiségi ellenőrzése általában súlyméréssel történik. Az ebből adódó pontatlanságok miatt maximum 0,5%-os eltérést még nem kifogásolunk, ill. reklamációként nem fogadunk el.

Ha a beérkező göngyölegek típusa azonos és göngyölegenként csak egy terméktípust tartalmaznak, akkor termékenként darabszámra biztosítjuk a mennyiségi elszámolást. Vegyes göngyölegek és/vagy egy göngyölegben több típus csomagolása esetén az elszámolás alapja a bejövő és a kimenő áru bruttó tömege.


13., Eltérő írásos megállapodás hiányában a kiszállítás után 3 munkanapon belül fogadunk el minőségi vagy mennyiségi reklamációt.


14., Vállalkozunk a felületkezelést követő bizonyos műveletek elvégzésére is : pl. mechanikus méretek ellenőrzése, 100%-os válogatás, egyedi csomagolás.


15., A kiszállított termékeket a vevővel egyeztetett dokumentációkkal látjuk el.


16., Jelenleg szinte minden vevőnk maga végzi, vagy végezteti a szállítást.

17., Ha nincs külön megállapodás, semmilyen kártérítési felelősséget nem vállalunk a vevő nálunk lévő anyagáért tűzvész, robbanás, földrengés , egyéb vis maior esetén.


18., A számlázás alapja cégünknél a kimenő, leigazolt szállítólevél, valamint az érvényes árajánlat vagy alvállakozói szerződés.
40.000 Ft alatti alkalmi megrendeléseket csak készpénzfizetés ellenében vállalunk. Rendszeres, közepes és nagyobb vevőknél 8-15 napos fizetési határidő a jellemző, nagy vevőinknél, főleg az autóiparban 30 napos fizetési határidőt alkalmazunk. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatra tartunk igényt, de a rendszeres és jelentős fizetési késedelmet nem tudjuk tolerálni.


19., Árajánlataink jellemzően sorozatgyártásra vonatkoznak. Ha a vevő az árajánlatunkban szereplő minimális lehívásnál rendszeresen kevesebbet szállít be, akkor fenntartjuk a jogot új vállalási árak kialakítására.

Olyan esetekben, amikor a sorozatgyártásnak számító lehívási mennyiség folyamatosan nem látszik biztosítottnak, akkor az 5000 Ft-nál kisebb értékű lehívások esetén automatikusan 5000 Ft ráállási költséget is számlázunk.

20., Nyitottak vagyunk a választékunkban nem szereplő bevonatok bevezetésére is, ha megfelelő mennyiségű igény látszik. Ebben az esetben ha részünkről komoly befektetés szükséges, akkor garanciákat kell találnunk a megtérülésre.


21., Vállaljuk egyedi, kisebb volumenű, ill. extra odafigyelést igénylő felületkezelések elvégzését is. Ezt az ügyfélszolgálatunk kezeli le teljes hatáskörrel. Az ilyen típusú megrendeléseknél a felületkezelési alapköltségen felül megrendelésenként 16.000 Ft + Áfa ráállási költséget is felszámítunk. Fizetés jellemzően az áru átvételekor, készpénzzel; esetleg előre utalással. Egyszerűbb mintagyártások, mintadarab gyártások, vagy ritkán ismétlődő, egyedi megrendelések esetén, a felületkezelési költségen kívül általában 16.000 Ft + Áfa előkészítési költséget számítunk fel.


A fenti feltételeket a VT Metal Kft. galván üzletága a vevői kapcsolataiban irányadónak tekinti, és eltérő megállapodás esetén alkalmazza.


Székesfehérvár, 2006.08.23.

 
További cikkeink...
« ElsőElőző12KövetkezőUtolsó »

2. oldal / 2
VT Metal Kft, Powered by Joomla! vtmetal@metal.videoton.hu Copyright 2010, VT Metal Kft. Design:Pitti